Türkiye’de Siyasi Tarih Çalışmaları: Metodoloji Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Örnek Olay Çalışması

Siyasi tarih disiplini, Türkiye’de ve dünyada önemli bir bunalım yaşamaktadır. Bu çalışma, söz konusu bunalımın ana nedenlerinden birisinin siyasi tarihçilerin kullandıkları metodara ilişkin yeterince gelişme sağlayamamalan olduğunu iddia etmektedir. Türkiye’deki siyasi tarih... Ausführliche Beschreibung

1. Person: ERTOSUN, Erkan verfasserin
Quelle: in Uluslararası İlişkiler / International Relations Vol. 12, No. 48 (2016), p. 117-133
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Turkish
Veröffentlicht: 2016
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Anmerkung: Copyright: Telif©; Uluslararası İlişkiler / Copyright©; International Relations

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions