DP - MPI Library TY - JOUR AU - Andersen, A. F. T1 - Ensidigt begrænsede, svagt regulære Talfølger UR - https://www.jstor.org/stable/24530504 T2 - Matematisk tidsskrift SP - (01.1937), p. 109-113 CY - København : Charles Johansens Bogtrykkeri PY - 1937 ER -