Predlog zasnove kolesarskega omrežja v mestu Velenje

Prispevek opisuje izdelavo zasnove kolesarskega omrežja v mestu Velenje. Namen je bil izdelati predlog varnega, sklenjenega in učinkovitega omrežja z dobro dostopnostjo do vseh dejavnosti. Omogočilo naj bi vsakodnevno kolesarjenje, prevoz na delo, v šolo, na območja rekreacije. Analiza zdajšn... Ausführliche Beschreibung

1. Person: OSTRUH, Katarina verfasserin
Quelle: in Urbani Izziv Vol. 17, No. 1-2 (2006), p. 148-152
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Slovenian
Veröffentlicht: 2006
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: Kolesarsko omrežje
Mesto Velenje
Urbanistično planiranje
Cycle network
The city of Velenje
Urban planning
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions