Modernizacija prometa v obdobju industrijske urbanizacije – bogata zapuščina ali breme teženj k povečevanju mobilnosti v slovenskih mestih?

V članku je v obliki pregleda posameznih etap industrializacije oz. industrijske urbanizacije Slovenije predstavljen razvoj ključnih transportnih sredstev in vzorcev mobilnosti, ki so jim sledili. Pregled se začne z analizo modernizacije prometa v drugi polovici devetnajstega stoletja, nadaljuje ... Ausführliche Beschreibung

1. Person: URŠIČ, Matjaž verfasserin
Quelle: in Urbani Izziv Vol. 17, No. 1-2 (2006), p. 18-29
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Slovenian
Veröffentlicht: 2006
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: Avtomobilija
Dostopnost
Individualna/kolektivna prevozna sredstva
Industrializacija
Industrijska urbanizacija
Mobilnost
Urbanost
Avtomobilsm
Accessibility
Individual/collective transport vehicles
Industrial urbanisation
Industrialisation
Mobility
Urbanity
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions