מהנדס, הנדסה – אינג'ינר, אינג'ינריות

1. Person: סגל, זאב
Quelle: in Lĕšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / לשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה Vol. י"ח, No. ג'/ד' (1953), p. 223
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Hebrew
Veröffentlicht: 1953
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
ISSN: 0334-3626

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions