DP - MPI Library TY - JOUR AU - Lemmens, Pieter T1 - HET UNHEIMLICHE HUISDIER: BIOTECHNIEK EN BIO-ETHIEK IN HET LICHT VAN SLOTERDIJKS RADICAAL-HISTORISCHE ANTROPOLOGIE UR - https://www.jstor.org/stable/40889991 T2 - Tijdschrift voor filosofie SP - Vol. 68, No. 2 (2006), p. 359-385 CY - Leuven : Peeters PY - 2006 ER -