DP - MPI Library TY - JOUR AU - KUTTA, FRANTIŠEK T1 - K problematice sociálního rozvoje a úkolům přestavby UR - https://www.jstor.org/stable/41130447 T2 - Sociologický časopis SP - Vol. 24, No. 6 (1988), p. 575-589 CY - Prague : CEEOL PY - 1988 ER -