DP - MPI Library TY - JOUR AU - KUTTA, FRANTIŠEK T1 - Vývoj systému plánování v ČSSR UR - https://www.jstor.org/stable/41130087 T2 - Sociologický časopis SP - Vol. 21, No. 6 (1985), p. 618-624 CY - Prague : CEEOL PY - 1985 ER -