DP - MPI Library TY - JOUR AU - ŘEHÁK, JAN AU - ŘEHÁKOVÁ, BLANKA T1 - Předvolební programy 1990: pokus o grafickou komparačni analýzu obsahů / Election Programs 1990: An Attempt at Graphic Comparative Analysis of Their Content UR - https://www.jstor.org/stable/41130689 T2 - Sociologický časopis SP - Vol. 27, No. 2 (1991), p. 172-188 CY - Prague : CEEOL PY - 1991 ER -