DP - MPI Library TY - JOUR AU - VLÁČIL, JAN T1 - Kořeny krize práce / The roots of the crisis of work UR - https://www.jstor.org/stable/41130720 T2 - Sociologický časopis SP - Vol. 27, No. 4 (1991), p. 425-439 CY - Prague : CEEOL PY - 1991 ER -