ריכוזי כלים פריהיסטוריים בהר ספון (איזור ניצנה)

1. Person: מזור, ע.
Weitere Personen: שטקליס, מ. verfasserin
Quelle: in Mi-teḳufat ha-even : ketav ha-ʿet shel ha-ʿAmutah ha-Prehisṭorit ha-Yiśreʾelit Vol. א' (1960), p. 13-18
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Hebrew
Veröffentlicht: 1960
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagworte: research-article
Online Zugang: Volltext
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

Volltext
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions