Egyetemi Szemle

Format: eJournal
Veröffentlicht: Marx Karoly Kozgazdasagtudomanyi Egyetem 1979-1986
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel: 1986. Back Matter
Titel: 1986. Back Matter
Titel: 1986. Back Matter
Titel: 1986. Back Matter
Titel: 1986. Front Matter
Titel: 1986. Front Matter
Titel: 1986. Front Matter
Titel: 1986. Front Matter
Titel: 1986. KÖZÖLJÜK KEDVES OLVASÓINKKAL: A KGST-országok közötti együttműködés néhány időszerű kérdése
Titel: AMBRUS-LAKATOS, LORÁND:  1986. A szívásos modell és a külkereskedelem: (Egy áramlástani analógia)
Titel: BELYÁCZ, IVÁN:  1986. A tőkeátcsoportosítás dilemmái gazdaságunkban
Titel: BÁRÁNYNÉ SZABADKAI, ÉVA:  1986. Lenin a szocialista forradalom kulturális és gazdasági feladatainak összefüggéseiről
Titel: CSANÁDI, GYÖRGY:  1986. A beruházási rendszer jogi kérdései
Titel: CSATLÓS, FERENC:  1986. Egy „zárójelentés" vitájának tanulságai
Titel: CSÁKI, CSABA:  1986. A képzési rendszer továbbfejlesztésének fő irányai a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen
Titel: DÉNES, FERENC:  1986. Lényegi változások vagy tüneti kezelés
Titel: FORGÁCSNÉ KOVÁCS, ERZSÉBET:  1986. Útelemzés látens változókkal
Titel: GELLÉRT ANDOR, TAMÁS:  1986. KSH-kiadás: Nemzetközi gazdasági élet / GELLÉRT ANDOR, TAMÁS
Titel: GONDI, JÓZSEF:  1986. Lukács György lételmélet-felfogásáról
Titel: HEGEDŰS, PÉTER:  1986. A „Könyvtárgazdaságtan" néhány aktuális kérdése Magyarországon
Titel: HRUBOS, ILDIKÓ:  1986. Közgazdasági diplomások és a munkájuk ellátásához szükséges képzettségi szint
Titel: HUSZTI, ERNÓ:  1986. A forint vásárlóerejének alakulása (1946—1984)
Titel: IVÁNYI ATTILA, SZILÁRD:  1986. Adalékok a kutatás-fejlesztés kivitelezési formájának megválasztásához
Titel: JASPER, MIKLÓS:  1986. Társadalmi költség—haszon elemzés a világbanknál
Titel: KAPPANYOS, VINCE:  1986. A fogyasztói árszínvonal emelkedése és a nettó kiadások alakulása a munkás- és a szellemi háztartásokban (1960—1982)
Titel: KEREKES, ZSUZSA:  1986. Az országgyűlés szerepének megváltozása a fordulat éve után
Titel: KERÉKGYÁRTÓ, GYÖRGYNÉ:  1986. A statisztikai adatok minősége
Titel: KOVÁCS, FERENC:  1986. A költség- és árviszonyok érvényesülésének fejlesztése a közlekedésben
Titel: LANTOS, IMRE:  1986. A hatékonysági problémák forrásairól a lengyel gazdaságban
Titel: LIGETI, SÁNDOR:  1986. Rotáló takarék- és hiteltársaságok a fejlődő országokban
Titel: MATITS, ÁGNES:  1986. A vállalati jövedelmezőség és a keresetek közötti összefüggések elemzése
Titel: MEDGYESSY, PÉTER:  1986. A magyar fejlődéssel járó egyes egyensúlyhiányok a közelmúlt években és áthidalásuk kísérletei
Titel: MEZEI, GÉZA:  1986. Konfliktus és döntéshozatal nemzetközi kapcsolatokban
Titel: MIHALIK, ISTVÁN:  1986. Mozaikok az eredeti szocialista felhalmozás törvényéről
Titel: MIHÁLY, ALBERT:  1986. Szocializmuskoncepciók: A gazdaságfilozófiai tanszékközi kutatócsoport vitájáról
Titel: MOSOLYGÓ, ZSUZSA:  1986. Idealizált szocializmus vagy létező szocializmus elmélete
Titel: MUSTAFA, ANWAR:  1986. Egyiptom és az arab országok együttműködésének potenciális lehetőségei a magyar vállalatok számára
Titel: MUSZTAFA, ANWAR:  1986. A magyar nemzetgazdaság potenciális forrásainak értékelése
Titel: NOVÁKY, ERZSÉBET:  1986. Egy komplex környezeti modell kidolgozásának tapasztalatai
Titel: NÉMETHI, GÁBOR:  1986. A jövő képei: megközelítések
Titel: ORLÓCZI, ISTVÁN:  1986. Meszéna, György: „Módszerek a beruházási tevékenység kvantitatív elemzéséhez / ORLÓCZI, ISTVÁN
Titel: ROSTOVÁNYINÉ SÜLE, ANDREA:  1986. A nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés a nemzetközi kapcsolatokban
Titel: RÁCZ, KÁROLY:  1986. Éliás, András: „Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink a külpiaci versenyben / RÁCZ, KÁROLY
Titel: SIMONITS, ZSUZSANNA:  1986. A termőföld és hasznosítása a közgazdaságtanban
Titel: SZABÓ, KATALIN:  1986. Tudományos tevékenység 1981 és 1985 között az Általános Karon
Titel: SZLÁVIKNÉ HAJBA, ÉVA:  1986. Migráció, marginalizáció, informális szektor
Titel: SZŰCS, OLGA:  1986. A szocialista társadalom fejlődésének sajátosságai és fő tendenciái
Titel: TARDOS, KÁROLY:  1986. A csehszlovák gazdaságpolitika
Titel: VALCSICSÁK, IMRE:  1986. A társadalmi érdek értelmezésének filozófiai kiindulópontjai
Titel: VÉGVÁRI, ANDRÁS:  1986. Pető, Iván; Szakács, Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945-1985. (I. kötet) / VÉGVÁRI, ANDRÁS

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions