DP - MPI Library TY - JOUR T1 - Okresní museum v Nové Pace a museum v Pecce UR - https://www.jstor.org/stable/42698051 T2 - Český lid SP - Vol. 44, No. 5 (1957), p. 233 PY - 1957 ER -