Arbeta med rangordningsövningar

Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och k... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Johan Larsson verfasserin
Weitere Personen: Jannika Andersson-Chronholm verfasserin; Maja Elmgren verfasserin; Staffan Andersson verfasserin
Quelle: In Högre Utbildning (01.03.2011)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: German
English
Norwegian (Bokmal)
Swedish
Veröffentlicht: 2011
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  • Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Kommentar einfügen

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions