DP - MPI Library TY - JOUR AU - Virginijus Šapoka T1 - Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje UR - https://doaj.org/article/0e7475dc27d14dad97bce21b09259f1c UR - http://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2332 UR - https://doaj.org/toc/1392-0995 UR - https://doaj.org/toc/1648-9942 T2 - Lietuvos Chirurgija SP - (01.01.2005) PY - 2005 ER -