ROMATIZMAL MITRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI DEV SOL ATRIUM

Giriş:Dev sol atrium, sol atrium çapının 65 mm’den büyük olması olarak tanımlanır(1) ve genelde romatizmal kapak hastalarında görülür(2). Hastaların çoğu ilerleyici nefes darlığı, disfaji, çarpıntı ve tromboembolik olaylar ile başvurur(3). Bu hastalarda sol atrium içerisind... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Eyüp Büyükkaya verfasserin
Weitere Personen: Mehmet Karakaş verfasserin; Mustafa Kurt verfasserin; Şule Büyükkaya verfasserin; Hanifi Bayaroğulları verfasserin; Adnan Akçay verfasserin; Nihat Şen verfasserin
Quelle: In Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi (01.03.2015)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Turkish
Veröffentlicht: 2015
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Zusammenfassung: Giriş:Dev sol atrium, sol atrium çapının 65 mm’den büyük olması olarak tanımlanır(1) ve genelde romatizmal kapak hastalarında görülür(2). Hastaların çoğu ilerleyici nefes darlığı, disfaji, çarpıntı ve tromboembolik olaylar ile başvurur(3). Bu hastalarda sol atrium içerisinde kan akımının durgun hale gelmesi ve atrial fibrilasyon gibi ritm bozukluğun yaygın olması nedeniyle trombüs oluşumu ve embolik olaylar sık görülür. Hastaların bir kısmında dev sol atriumun sol ventrikülün hareketlerini etkileyerek hemodinamik bozukluklara neden olabileceği düşünülmektedir(4).Bizim olgumuzda romatizmal mitral kapak hastalığına bağlı olarak dev sol atrium görüldü. Progressif olarak artan nefes darlığı ile başvuran olgumuzun INR düzeyi efektif olmasına rağmen sol atrium içerisinde spontan eko kontrast mevcuttu.
ISSN: 1308-7185

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions