DP - MPI Library TY - JOUR AU - Tatjana Iljina AU - Andrei Toporkov T1 - Mütoloogilist põhjavene külaelus tänapäeval UR - https://doaj.org/article/0d29eef6039b413794da1605cc69a492 UR - http://www.folklore.ee/tagused/nr42/venemyto.pdf UR - https://doaj.org/toc/1406-992X UR - https://doaj.org/toc/1406-9938 T2 - Mäetagused SP - (01.08.2009) PY - 2009 ER -