DP - MPI Library TY - JOUR AU - Sofia Kotilainen T1 - Katse naisten elämään: biografisesta menetelmästä historiantutkimuksessa UR - https://doaj.org/article/dd2c6558d1b542ef9ecf1f8e38b487ba UR - http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201812185182 UR - https://doaj.org/toc/1459-305X T2 - Jrgonia SP - (01.12.2018) PY - 2018 ER -