DP - MPI Library TY - JOUR AU - Brita Ytre-Arne T1 - Mammaforum som politisk debattarena - En analyse av nettdebatt om velferdsstaten UR - https://doaj.org/article/4f8e7711ca174aaea1572012ef8b54fe UR - https://www.idunn.no/nmt/2015/01/mammaforum_som_politisk_debattarena_-_en_analyse_av_nettdeb UR - https://doaj.org/toc/0804-8452 UR - https://doaj.org/toc/0805-9535 T2 - Norsk Medietidsskrift SP - (01.01.2015) PY - 2015 ER -