DP - MPI Library TY - JOUR AU - Michał Jerzy Paprocki AU - Paweł Rychter AU - Jacek Wilczyński T1 - Dokładnośc badania postawy ciała metodą optoelektroniczną Diers Formetric III 4D w porównaniu z wynikiem zdjęcia RTG = Accuracy of the optoelectronic test body posture Formetric Diers Method III 4D in comparison with the result of the x-ray pictures UR - https://doaj.org/article/ae3a1f1b5f394182a402c1eea890b2f1 UR - http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3489 UR - https://doaj.org/toc/2391-8306 T2 - Journal of Education, Health and Sport SP - (01.05.2016) PY - 2016 ER -