DP - MPI Library TY - JOUR AU - Marju Taukar AU - Reeli Pärn AU - Anna Kaplina AU - Marianne Ots AU - Gristel Pihlakas T1 - Suulisest ja kirjalikust tõlkest lõppteksti ja tõlkeprotsessi põhjal UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa14.12 UR - https://doaj.org/article/c207de4938b848d195d4102fe4eac107 UR - http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa14.12 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 UR - https://doaj.org/toc/2228-0677 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.04.2018) PY - 2018 ER -