DP - MPI Library TY - JOUR AU - Hadrian Ciechanowski T1 - XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki UR - http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2013.013 UR - https://doaj.org/article/a748b714015f4e05b6c4f1fb625faf65 UR - http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/5511 UR - https://doaj.org/toc/1895-9075 UR - https://doaj.org/toc/2544-5685 T2 - Archiwa - Kancelarie - Zbiory SP - (01.03.2013) PY - 2013 ER -