DP - MPI Library TY - JOUR AU - Franciszek Małaczyński T1 - List o. Franciszka Małaczyńskiego OSB do ks. Kazimierza Panusia, prezesa PTT w Krakowie, po nadaniu dyplomu uznania i medalu Towarzystwa UR - http://dx.doi.org/10.21906/rbl.644 UR - https://doaj.org/article/7b73da1816a14280b766ab4d67775256 UR - https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/644 UR - https://doaj.org/toc/0209-0872 UR - https://doaj.org/toc/2391-8497 T2 - Ruch Biblijny i Liturgiczny SP - (01.03.1998) PY - 1998 ER -