DP - MPI Library TY - JOUR AU - Ann-Charlotte Lindner AU - Andreas Redfors T1 - Partikelmodell som utgångspunkt för elevers förklaringar av avdunstning UR - https://doaj.org/article/13354fd51d2c430f9b83c4ec39295e1e UR - https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/390 UR - https://doaj.org/toc/1504-4556 UR - https://doaj.org/toc/1894-1257 T2 - Nordina: Nordic Studies in Science Education SP - (01.07.2012) PY - 2012 ER -