DP - MPI Library TY - JOUR AU - Dage Särg T1 - Internetikeele automaatne süntaktiline analüüs kitsenduste grammatikaga UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa12.15 UR - https://doaj.org/article/1c3e0893f228490ca3748ff792d314a2 UR - http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa12.15 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 UR - https://doaj.org/toc/2228-0677 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2016) PY - 2016 ER -