DP - MPI Library TY - JOUR AU - Joanna Joachimiak-Prażanowska T1 - Północnokresowe cechy fleksyjne w polszczyźnie „Kuriera Wileńskiego” w dwudziestoleciu międzywojennym UR - http://dx.doi.org/10.11649/abs.2015.002 UR - https://doaj.org/article/3898fb4f6fad49a4861491723bf155ce UR - https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/346 UR - https://doaj.org/toc/2392-2389 T2 - Acta Baltico-Slavica SP - (01.12.2015) PY - 2015 ER -