Editorial 2006/I/1

Vážení čtenáři, předkládáme vám první číslo časopisu zaměřeného na širší souvislosti environmentálního vzdělávání, který si klade za cíl rozvinout u nás dosud víceméně chybějící odbornou diskuzi v této oblasti. Protože právě začínáme, soustředili jsme se p... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Jana Dlouhá verfasserin
Weitere Personen: Kateřina Markošová verfasserin
Quelle: In Envigogika (01.12.2006)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Czech
English
Swedish
Veröffentlicht: 2006
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions