DP - MPI Library TY - JOUR AU - Miron Kaliszewski AU - Elżbieta Anna Trafny AU - Maksymilian Włodarski AU - Rafał Lewandowski AU - Małgorzata Stępińska AU - Mirosław Kwaśny AU - Jerzy Kostecki AU - Krzysztof Kopczyński T1 - Real-time analysis and classification of bioaerosolsbased on optical scattering properties UR - http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.9475 UR - https://doaj.org/article/57fff247e9234605933b135ee243889c UR - http://biuletynwat.pl/gicid/01.3001.0009.9475 UR - http://biuletynwat.pl/gicid/pdf/01.3001.0009.9475 UR - https://doaj.org/toc/1234-5865 T2 - Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej SP - (01.03.2017) PY - 2017 ER -