DP - MPI Library TY - JOUR AU - Kirsi Laanesoo T1 - A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa13.06 UR - https://doaj.org/article/664cbdf8fcf5476ea628404c25292cd0 UR - http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa13.06 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 UR - https://doaj.org/toc/2228-0677 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2017) PY - 2017 ER -