Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt

Artikkelen handler om hvorvidt, og på hvilken måte refleksjonsgrupper med sykepleierstudenter og sykepleielærer i spesialisthelsetjenesten er virksomme i oppøving til å bli en kyndig sykepleier. Studentenes ukentlige refleksjonsmøter i løpet av deres medisinske praksisperiode er blitt til i l... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Kjersti Sunde Mæhre verfasserin
Weitere Personen: Sissel Lisa Storli verfasserin
Quelle: In Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (01.06.2011)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Norwegian
Veröffentlicht: 2011
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions