DP - MPI Library TY - JOUR AU - Gunilla Mattsson T1 - Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess betydelse för elevers teknikintresse UR - https://doaj.org/article/7d62fac1f40d4afba36b5b925e94eb83 UR - https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/465 UR - https://doaj.org/toc/1504-4556 UR - https://doaj.org/toc/1894-1257 T2 - Nordina: Nordic Studies in Science Education SP - (01.12.2012) PY - 2012 ER -