Diasporada Unutulan Bir Topluluk: Kırgızistan/Oş’ta Yaşayan Karadenizli Türkler /A Forgotton Community in Diaspora: The Black Sea Turks in Osh, Kyrgyzstan

Öz Bu çalışma, 1944 yılında Sovyet Rusya tarafından, Batum’dan Kırgızistan kırsallarına sürülen Karadenizli Türklerin sosyo-kültürel yapısını analiz etme amacıyla hazırlanmıştır. Karadenizli Türklerin seçilmesindeki temel sebep, yaşadıkları coğrafyada 65 yıl geçmesi... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Adem Sağır verfasserin
Quelle: In Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (01.10.2013)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Arabic
English
French
Turkish
Veröffentlicht: 2013
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Bibliothek

SOZ c 420: 77
Sie finden den Titel im gelb markierten Bereich:
another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square another square

Ähnliche Einträge

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions