DP - MPI Library TY - JOUR AU - Andriela Rääbis AU - Anni Oja AU - Kirsi Laanesoo AU - Krista Mihkels AU - Mare Koit AU - Riina Kasterpalu AU - Olga Gerassimenko AU - Tiit Hennoste T1 - Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.03 UR - https://doaj.org/article/836b4b9f63c448d9aa9022c666d95ce7 UR - http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/67 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2011) PY - 2011 ER -