DP - MPI Library TY - JOUR AU - Andriela Rääbis AU - Raili Pool T1 - Telefonivestlused eesti keele kui teise keele õpikutes: funktsioonid ja sissejuhatuste struktuur UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.10 UR - https://doaj.org/article/8b924ee6a584450b86d4d3dd6f8b46b5 UR - http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/61 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2011) PY - 2011 ER -