DP - MPI Library TY - JOUR AU - Kristiina Vaik AU - Virve-Anneli Vihman T1 - Eesti lastekeele korpuse morfoloogilise märgendamise kitsaskohtadest UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa13.13 UR - https://doaj.org/article/a021742fc176472ab1b9bc150b1be878 UR - http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa13.13 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 UR - https://doaj.org/toc/2228-0677 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2017) PY - 2017 ER -