EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE ÎN BAZA LEGII NR. 275/2006

Săvârşirea unei infracţiuni conduce la naşterea unui conflict de drept penal substanţial care, larândul său, determină declanşarea unui proces penal, ceea ce implică naşterea unui raport juridicprocesual penal.Este ştiut faptul că procesul penal cuprinde trei faze: faza urmăririi pena... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Dragu Cretu verfasserin
Quelle: In EIRP Proceedings (01.05.2008)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
French
Veröffentlicht: 2008
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Zusammenfassung: Săvârşirea unei infracţiuni conduce la naşterea unui conflict de drept penal substanţial care, larândul său, determină declanşarea unui proces penal, ceea ce implică naşterea unui raport juridicprocesual penal.Este ştiut faptul că procesul penal cuprinde trei faze: faza urmăririi penale, faza judecăţii, fazapunerii în executare a hotărârilor penale de condamnare rămase definitive.Punerea în executare a unei hotărâri definitive de condamnare are o importanţă deosebită atâtpentru opinia publică dar şi pentru organele competente în acest caz.Caracterul autonom al acestei faze rezidă şi din anumite aspecte care o individualizează înraport cu alte activităţi judiciare ori extrajudiciare de executare efectivă a pedepsei.
ISSN: 2067-9211

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions