Spatially-constrained harvest scheduling with respect to environmental requirements and silvicultural system / Prostorové plánování mýtních těžeb zahrnující environmentální požadavky a hospodářské způsoby

V současné době stále narůstají požadavky společnosti na plnění environmentálních aspektů při procesu plánování těžeb. Těžební ukazatelé, které jsou stále ještě používány na Slovensku a v České republice, nemohou takovýto typ omezení zahrnovat, protože nejsou zalo... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Marušák Róbert verfasserin
Weitere Personen: Kašpar Jan verfasserin
Quelle: In Lesnícky Časopis (01.06.2015)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Czech
English
Swedish
Veröffentlicht: 2015
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions