DP - MPI Library TY - JOUR AU - Zbigniew Wyżewski AU - Karolina P. Gregorczyk AU - Lidia Szulc-Dąbrowska AU - Justyna Struzik AU - Joanna Szczepanowska AU - Marek Niemiałtowski T1 - Cooperation between heat shock proteins in organizing of proteins spatial structure UR - http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0003.1253 UR - https://doaj.org/article/b85b960e21c04da380d6ed85f811acbf UR - http://phmd.pl/gicid/01.3001.0003.1253 UR - http://phmd.pl/gicid/pdf/01.3001.0003.1253 UR - https://doaj.org/toc/0032-5449 UR - https://doaj.org/toc/1732-2693 T2 - Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej SP - (01.06.2014) PY - 2014 ER -