Metàfores visuals en els mons virtuals. El cas de NANEC 2010-11

Abans de la invenció de la impremta la narració oral d'històries era la gran transmisora del coneixement. La impremta va atorgar velocitat i perennitat a la narració, ampliant el temps per a la seva reflexió. Amb Internet es fragmenta la seqü.ncialitat del missatge i és possible crear noves... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Dolors Capdet verfasserin
Quelle: In tic: Revista d'Innovació Educativa (01.06.2011)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Catalan
English
Spanish
Veröffentlicht: 2011
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions