DP - MPI Library TY - JOUR AU - Suliko Liiv T1 - POLEEMILIST. Eesti keel ja teised keeled – Eesti jaoks UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.17 UR - https://doaj.org/article/d220ab5baf874d8189ba725cb5cbce52 UR - http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/136 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2008) PY - 2008 ER -