DP - MPI Library TY - JOUR AU - Sirli Parm AU - Reili Argus T1 - Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad UR - http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.02 UR - https://doaj.org/article/e01005602ac04f1491979a94e7a16df9 UR - http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/69 UR - https://doaj.org/toc/1736-2563 T2 - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat SP - (01.05.2010) PY - 2010 ER -