Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad

Artikkel käsitleb 135 normaalse keelelise arenguga 4–7-aastase eesti keelt emakeelena kõneleva lapse ajakategooria omandamist. Psühholingvistilise eksperimendi põhjal tehtud analüüs hõlmab nii ajavorme kui ka ajasõnu ning uurimuse eesmärgiks on selgitada, millal areneb eesti lastel välja... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Sirli Parm verfasserin
Weitere Personen: Reili Argus verfasserin
Quelle: In Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (01.05.2010)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Estonian
Veröffentlicht: 2010
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Zusammenfassung: Artikkel käsitleb 135 normaalse keelelise arenguga 4–7-aastase eesti keelt emakeelena kõneleva lapse ajakategooria omandamist. Psühholingvistilise eksperimendi põhjal tehtud analüüs hõlmab nii ajavorme kui ka ajasõnu ning uurimuse eesmärgiks on selgitada, millal areneb eesti lastel välja selge opositsioon mineviku ja mittemineviku vahel, kas ajasõnad aitavad grammatilise aja esitust paremini mõista ning millised ajasõnad on selgemini tajutavad. Analüüsitulemustest selgub, et oleviku ja mineviku eristamine on eesti lastel omandatud kuuendaks eluaastaks, ajasõnad toetavad grammatilise aja mõistmist ja kasutamist ning et eri ajasõnad aitavad grammatilist aega mõista ja kasutada erineval määral. Võrreldes poiste ja tüdrukute tulemusi, võib veel väita, et aja omandamises on soost tulenevad erisused vähemärgatavad.DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.02
ISSN: 1736-2563

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions