Kõrgharituks teises keeles

Artiklis antakse ülevaade kõrgkooliõpingutele eelneva muukeelse kooli lõpetanud üliõpilastele mõeldud 800-tunnise eesti keele ja kultuuri ettevalmistusprogrammi (nn eesti keele aasta) korraldamisest Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, keskendades peatähelepanu Tartu Ülikooli kogemusele a... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Birute Klaas verfasserin
Quelle: In Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (01.05.2006)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Estonian
Veröffentlicht: 2006
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions