DP - MPI Library TY - JOUR AU - Joan Anton Rabella i Ribas T1 - La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2006) UR - http://dx.doi.org/10.2436/l&l.vi.1203 UR - https://doaj.org/article/fdd0623ea99a4282802ca2f75e093d70 UR - http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/1203 UR - https://doaj.org/toc/0213-6554 UR - https://doaj.org/toc/2013-9527 T2 - Llengua & Literatura SP - (01.09.2007) PY - 2007 ER -