Public Policies and Public Library-Emergent Literacy Relationship in the USA / Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamu Politikaları ve Halk Kütüphanelerinin Erken Okuma-Yazma İşlevi ile İlişkisi

Son on yıl, Amerika‘da çocukların erken okuma-yazma gelişimleri üzerine büyük bir ilginin odağı oldu. Bütün kamu kurumları eğitime destek çerçevesinde görev ve vizyon durumlarını Federal hükümetin de desteğiyle büyüyen bu ilgiye destek olabilmek amacıyla yeniden değerlendi... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Yılmaz, Arif verfasserin
Quelle: In Bilgi Dünyası (01.04.2009)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Turkish
Veröffentlicht: 2009
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions