DP - MPI Library TY - JOUR AU - Dolors Capdet T1 - Metàfores visuals en els mons virtuals. El cas de NANEC 2010-11 Visual Metaphors in Virtual Worlds. The Example of NANEC 2010-11 Metáforas visuales en mundos virtuales. El caso de NANEC 2010-11 UR - http://dx.doi.org/10.7203/attic.6.339 UR - https://doaj.org/article/52b3e4d66f8f4255bd157b60ce84649e UR - http://ojs.uv.es/index.php/attic/article/view/339 UR - https://doaj.org/toc/1989-3477 T2 - tic: Revista d'Innovació Educativa SP - (01.06.2011) PY - 2011 ER -