L’avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l’ús del portafolis en un context d’educació superior. Volum I

La comunitat universitària del nostre país s'ha estat preparant en el decurs dels darrers anys per a la introducció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que hauria de comportar uns nous enfocaments metodològics d'ensenyament-aprenentatge basats en el constructivisme. Aquesta conce... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Montserrat Iglesias Xamaní verfasserin
Quelle: In Phonica (01.03.2013)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: Catalan
English
Spanish
French
Italian
Portuguese
Veröffentlicht: 2013
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Online

Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!
Online
Falls Sie Probleme beim Volltextzugriff haben, prüfen Sie bitte auch den 'Find Text'-Button oder fragen Sie uns!

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions