Psyche & geloof: tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

Format: Zeitschrift
Genre: Zeitschrift
Sprache: Dutch
Veröffentlicht: Boekencentrum Uitgevers 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Online Zugang: Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel: Bolt, Antoinette:  2014. Moedig, scherpzinnig en betrokken. 25 jaar Arthur Hegger in Psyche & Geloof
Titel: Filius, Rens:  2014. De dienstbare CVPPP: hulp bij mentaliseren in evangelische gemeenten
Titel: Glas, Gerrit:  2014. Beyond professionalism - once more
Titel: Hegger, Arthur:  2014. De omgang met God als thema in psychoanalytische psychotherapie
Titel: Verhagen, Piet:  2014. 'Mag ik niet eens mijzelf behouden?' Karl Jaspers en de paradox van Sren Kierkegaard in 'zich verhouden tot'
Titel: Zondag, Hessel:  2014. Leren en magie
Titel: de Jong, Ewoud:  2014. Psychosociale mantelzorg en de christelijke gemeente: een update
Titel: van Belzen, J.A.:  2014. Godsdienstpsychologie als praktijkwetenschap? Appel aan alle Arthur Heggers
Titel: Bolt, Antoinette:  2013. Uit de Kunst - 'Tot in het vierde geslacht?.'
Titel: Bouwer, Johan:  2013. Rectificatie - Methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek: een verkennend onderzoek naar de visie en praktijk van VGVZ-leden betreffende levensbeschouwelijke diagnostiek als gei͏̈ntegreerd onderdeel van hun werkwijze
Titel: De Haan, Sanneke:  2013. De existentie͏̈le dimensie van de psychiatrie: een enactivistische benardering
Titel: Geertsema, Henk G.:  2013. Geloof en wetenschap: een schets van hun verhouding met een toelichting aan de hand van discussies over vrijheid en angst
Titel: Glas, Gerrit:  2013. Warom het biopsychosociale model faalde en toch een toekomst heeft
Titel: Heckel, Barbara:  2013. Zingevingsvragen in het contact tussen arts en patie͏̈nt - het aspect van het lijden
Titel: Hefti, René:  2013. The extended biopsachosocial model: a whole-person-approach to psychosomatic medicine and psychiatry
Titel: Hegger, Arthur:  2013. Bladwijzer
Titel: Herbst, M.:  2013. Tijd, geest, tijdgeest?
Titel: Johnson, Eric L.:  2013. Towards a philosophy of science for Christian psychology
Titel: Ouweneel, Willem J.:  2013. Psychologische theorievorming en geloof
Titel: Sarot, Marcel:  2013. Wetenschap en religie, psychologie en christendom: godsdienstwijsgerige kanttekeningen bij hun verhouding
Titel: Scherer-Rath, Michael:  2013. Ervaring van contingentie en spirituele zorg
Titel: Verhagen, Piet:  2013. Het biopsychosociale model: kritische vragen en radicale wijzigingen
Titel: Verhagen, Piet:  2013. Van de redactie
Titel: Walton, Martin:  2013. Unlike a rose. On relating spirituality to (mental) health
Titel: de Vries-Schot, Margreet:  2013. Het biopsychosociaalspiritueel model (BPSS): pragmatisch en omvattend
Titel: van Belzen, J.A.:  2013. Bij het heengaan van een gigant: Antoon Vergote, 1921-2013
Titel: de Muynck, Bram:  2013. Is goede hulpverlening ook inspirerend? - Een verkennend onderzoek naar inspiratie door hulpverleners in de leerlingenzorg
Titel: Visser, Anja:  2013. De rol van spiritualiteit bij het omgaan met kanker: gemengde-methodenstudie
Titel: van Aalderen, Joe͏̈l:  2013. Mindfulness: integreren of faciliteren binnen christelijke levensbeschouwing en psychologie? - Bewust omgaan met mindfulness vraagt om herbezinning binnen gezondheidszorg en kerk
Titel: van Straten, C.:  2013. (In)congruente interpretatie van contingente levensgebeurtenissen in de GGZ
Titel: Hijweege, Nicolette:  2013. Wetenschap en geloof: een intervisie
Titel: Nijboer, Jorte:  2013. Chronische ziekte, spirituele coping en welbevinden: het effect van geestelijke verzorging
Titel: Anthonio, Gabri͏̈el:  2012. Boekbesprekingen: Saane, J. van (2012). Geloofwaarding leidershap. Zoetermeer: Meinema
Titel: Bouwer, Johan:  2012. Methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek: een verkennend onderzoek naar de visie en praktijk van VGVZ-leden betreffende levenbeschouwelijke diagnostiek als gei͏̈ntegreerd onderdeel van hun werkwijze
Titel: De Vries-Schot, Margreet:  2012. The spiritual dimension: specifiable by christan faith?
Titel: Hagendijk, Aad:  2012. Healthy and believing: plea for distinguished domains
Titel: Hill, LAnni:  2012. The elephant in the room. When jesus becomes the therapist
Titel: Jan van der Kolm, Gerrit:  2012. GGZ en bevrijdingspastoraat
Titel: Jan van der Kolm, Gerrit:  2012. Without faith I would not be here anymore
Titel: Labooy, Guus:  2012. Lichaam-geesttheoriee͏̈n en vrijheid
Titel: Loonstra, Bert:  2012. Is there elephant in the room? Theological reflection on LAnni Hills article
Titel: Pieper, Jos:  2012. Religieuze coping: ontwikkelingen, en onderzoek in nederland
Titel: Roest, Kees:  2012. EMDR with adult patients. Case illustrations
Titel: Smit, Fred:  2012. EMDR working mechanisms
Titel: Tiesinga, Lucas J.:  2012. De spirituele leespraxis van de bijbel in de GGZ vanuit christelijk perspectief
Titel: Van Belzen, Jacob A.:  2012. Market of less and more. Recent publications in the field of psychology of religion
Titel: Van Kalmthout, Martin:  2012. Psychotherapy and spirituality
Titel: Verhagen, Piet:  2012. Discussion and inspiration on science, faith and mental health care
Titel: Visser, Bastiaan:  2012. 'Leven met Aandacht': een gekerstende mindfulness based cognitive therapy
Titel: Voorwinden, Peter:  2012. Spiritualiteit of geloof binnen de GGZ: een dimensionale benadering

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions