Treffer 1 - 20 von 52 für Suche: 'H Delahaye', Suchdauer: 0.62s
Kein Bild verfügbar
von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 14/15 (1970), p. 321-322
...24614754 24614754 ger GBVCP fre Delahaye, H. BILLETER, Jean-François: "Deux études sur Wang Fu-zhi...
Online-Artikel
Zu den Favoriten
  Kein Bild verfügbar
  von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 39
  ...24616960 24616960 ger GBVCP fre Delahaye, H. NODA, Toshiaki: "Nanchō no shisho kubetsu o megutte...
  Online-Artikel
  Zu den Favoriten
   Kein Bild verfügbar
   von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 5 (1987), p. 273
   ...24626549 24626549 ger GBVCP fre Delahaye, H. KOMINAMI, Ichirō: "Soji no jikan ishiki: Kyūka kara...
   Online-Artikel
   Zu den Favoriten
    Kein Bild verfügbar
    von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 43
    ...24616969 24616969 ger GBVCP fre Delahaye, H. TANG, Changru: "Xinchu Turpan wenshu fajue zhengli...
    Online-Artikel
    Zu den Favoriten
     Kein Bild verfügbar
     von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 5 (1987), p. 157-158
     ...24626350 24626350 ger GBVCP fre Delahaye, H. KUWAYAMA, Shōshin: "Bamiyan daibutsu seiritsu ni...
     Online-Artikel
     Zu den Favoriten
      Kein Bild verfügbar
      von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 50
      ...24616983 24616983 ger GBVCP fre Delahaye, H. SUZUKI, Hiroyuki: "Mindai ni okeru hōran no tenkai" 明代...
      Online-Artikel
      Zu den Favoriten
       Kein Bild verfügbar
       von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 165-166
       ...24617353 24617353 ger GBVCP fre Delahaye, H. MURATA, Toshihiro: "Rojin Kyōjin nikki shōkō: sono...
       Online-Artikel
       Zu den Favoriten
        Kein Bild verfügbar
        von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 3 (1985), p. 241
        ...24618541 24618541 ger GBVCP fre Delahaye, H. "Ri Gizan shichiritsu shūshaku kō" 李義山七律集釋稿. Tōhō...
        Online-Artikel
        Zu den Favoriten
         Kein Bild verfügbar
         von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 191
         ...24617438 24617438 ger GBVCP fre Delahaye, H. WU, Qihua: "Min Shin nidai ni okeru shigaku no hensen...
         Online-Artikel
         Zu den Favoriten
          Kein Bild verfügbar
          von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 37
          ...24616954 24616954 ger GBVCP fre Delahaye, H. TOMITA, Kenshi: "Go-Kan jidai no shōsho, jichū, kangan...
          Online-Artikel
          Zu den Favoriten
           Kein Bild verfügbar
           von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 1 (1983), p. 53
           ...24616990 24616990 ger GBVCP fre Delahaye, H. OKUYAMA, Norio: "Kaisei nijūkyū nen no kyōei kaikaku...
           Online-Artikel
           Zu den Favoriten
            Kein Bild verfügbar
            von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 3 (1985), p. 135-136
            ...24618323 24618323 ger GBVCP fre Delahaye, H. HAYASHI, Minao: "Iwayuru totetsumon wa nani o...
            Online-Artikel
            Zu den Favoriten
             Kein Bild verfügbar
             von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 2 (1984), p. 165-166
             ...24617548 24617548 ger GBVCP fre Delahaye, H. HAYASHI, Minao: "In Shunjū zenki kinmon no shoshiki to...
             Online-Artikel
             Zu den Favoriten
              Kein Bild verfügbar
              von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 2 (1984), p. 245
              ...24617707 24617707 ger GBVCP fre Delahaye, H. KUWAYAMA, Shōshin: "Indo e no michi: Genjō to...
              Online-Artikel
              Zu den Favoriten
               Kein Bild verfügbar
               von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 3 (1985), p. 233
               ...24618525 24618525 ger GBVCP fre Delahaye, H. YABUCHI, Takayoshi: "Sha Reiun sansuishi no haikei...
               Online-Artikel
               Zu den Favoriten
                Kein Bild verfügbar
                von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 14/15 (1970), p. 151
                ...24614419 24614419 ger GBVCP fre Delahaye, H. GYLLENSVÄRD, Bo: "Some early Chinese figure paintings...
                Online-Artikel
                Zu den Favoriten
                 Kein Bild verfügbar
                 von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 14/15 (1970), p. 321
                 ...24614753 24614753 ger GBVCP fre Delahaye, H. TENG, S. Y.: "Wang Fu-chih views on history and...
                 Online-Artikel
                 Zu den Favoriten
                  Kein Bild verfügbar
                  von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 2 (1984), p. 225
                  ...24617664 24617664 ger GBVCP fre Delahaye, H. INAMI, Ryōichi: "Hakuwa shōsetsushi ni okeru Kōrōmu no...
                  Online-Artikel
                  Zu den Favoriten
                   Kein Bild verfügbar
                   von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 6 (1988), p. 113-114
                   ...24626831 24626831 ger GBVCP fre Delahaye, H. HAYASHI, Minao: "Chūgoku kodai ni okeru hasu no hana...
                   Online-Artikel
                   Zu den Favoriten
                    Kein Bild verfügbar
                    von Delahaye, H. in Revue bibliographique de sinologie Vol. 6 (1988), p. 88
                    ...24626783 24626783 ger GBVCP fre Delahaye, H. INAMI, Ryōichi: "So In ni tsuite" 曹寅について. Tōhō gakuhō...
                    Online-Artikel
                    Zu den Favoriten

                     Ähnliche Schlagworte

                     Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions